Zarząd:


- Prezes - Mariusz Jaźwiecki,
- Wiceprezes ds. org. - Tomasz Jastrzębski
- Wiceprezes ds. szkol. – sportowych – Przemysław Kuchnio,
- Sekretarz – Ewelina Pyżewska,
- Skarbnik – Magdalena Spionkowska.

Komisja rewizyjna:


- Przewodnicząca – Aleksandra Leśniak,
- Zastępca przewodniczącej – Leszek Bultrowicz,
- Sekretarz – Damian Retz.

Statut Klubu Szachowego GAMBIT Świecie