Zarząd:


- Prezes - Mariusz Jaźwiecki,
- Wiceprezes ds. org. - Daniel Kaznowski,
- Wiceprezes – Angelika Rybak,
- Sekretarz – Wojciech Wilkowski,
- Skarbnik – Magdalena Spionkowska.

Komisja rewizyjna:


- Zastępca przewodniczącego – Leszek Bultrowicz,
- Sekretarz – Damian Retz.

Statut Klubu Szachowego GAMBIT Świecie